تماس با سازمان

تلفن گویا : 23091000
فکس : 22401012 ـ 23091228
کد پستی : 1985713133
پیامک : 30008013
نشانی : تهران ـ انتهای بزرگراه چمران ـ خیابان یمن ـ پلاک 2 ـ باغ کشاورزی

شرکت مجری طرح : شرکت مهندسی پیشتازان اندیشه پویا

وبسایت : www.pap-ict.ir
ایمیل : info@pap-ict.ir
تلفن : 88538338 الی 40
فکس : 88538340
نشانی : خیابان سهروردی شمالی – خیابان خرمشهر – پلاک 40 طبقه اول واحد 2